Uppfyll lagkrav

Marknadens enda unika lösning som genererar färdiga rapporter som uppfyller lagkravet

Använd befintlig organisationsstruktur

Enkelt att använda företagets befintliga befattningsvärdering eller organisationsstruktur

Spara tid

PIHR PAY EQUALITY förkortar arbetstiden med lönekartläggning med genomsnitt 95%

Vad är lönekartläggning?

Samtliga arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning i syfte att identifiera och analysera löneskillnader samt anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Lönekartläggningen är en del i företagets övergripande arbete med aktiva åtgärder som avser att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering, enligt Diskrimineringslagstiftningen (2008:567). I arbetet med aktiva åtgärder kräver lagstiftningen att arbetsgivare i lönefrågor ska kontrollera att löneskillnader mellan könen kan motiveras sakligt.

LÄS OM OSS

Vår process

1. Kontakta PIHR

För att diskutera era behov inom jämställdhet- och lönekartläggning. Vi erbjuder marknadens effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Våra konsulter kan ge er råd kring vilken lösning som passar ert företag bäst.

2. Välja licens

Vi hjälper dig att välja den bästa licensen som passar era behov utifrån lagkravsuppfyllande eller för att stärka ert arbete inom lönekartläggning vilket har en positiv inverkan på ert Employer Brand.

3. Ladda upp er data

Efter att ni valt licens går det enkelt att ladda upp er befintliga data och ta fram kompletta lönekartläggningsrapporter och arbeta vidare med en mängd analyser i mjukvaran.

Lönekartläggning - Det huvudsakliga målet

Det huvudsakliga målet med lönekartläggning är att se till att samtliga anställda oavsett kön får en sakligt satt lön. Genom att upprätthålla en god lönestruktur med sakligt motiverade löner efter organisationens satta lönekriterier ökar förståelsen och därmed motivationen hos medarbetarna. Om motivationen hos medarbetarna ökar, ger det med stor sannolikhet en positiv effekt på engagemang och prestation vilket på sikt är gynnsamt för verksamheten.

Tanken med lönekartläggning är att få en övergripande bild av lönestrukturen och finna eventuella skevheter i lönesättningen. En god lönestruktur visar att befintliga löneskillnader är sakligt motiverade med förklaringar som som exempelvis grundar sig i arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller kan härledas till medarbetarnas prestationsnivå.

Åtta anledningar till varför arbetsgivare ska arbeta med lönekartläggning:

  • Säkerställa att jämställd och saklig lönesättning tillämpas
  • Uppfylla Diskrimineringslagen och DO:s riktlinjer
  • Ökad kunskap om befintlig organisations- och lönestruktur
  • Underlag till lönerevision
  • Kvalitetssäkra det lokala lönesättningsarbetet
  • Främja önskad lönestruktur
  • Stärka Employer brand
  • Ekonomiskt gynnsamt med korrekt satta löner

Boka en kostnadsfri visning av vår lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.
Olika licenser och funktioner baserade på företagets behov

Basic

Företag med
10-250 anställda

Som vill
Uppfylla lagkrav och aktivt arbeta med jämställdhet


Analyser av lika befattningar


Analyser av likvärdiga befattningar


Diametrala analyser


Genomför och skriver ut analyser i realtid


Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


Tillämpa urvalskriterier (bas)

Advanced

Företag med
>100 anställda

Som har
ett strategiskt fokus och vill koppla lönekartläggning till andra HR-processer


Analyser av lika befattningar


Analyser av likvärdiga befattningar


Diametrala analyser


Genomför och skriver ut analyser i realtid


Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


Tillämpa urvalskriterier (avancerad)


Strategisk analys av grupper och befattningar


Över 50 analysmetoder med diagram och skriftliga analyser

Total

Företag med
>100 anställda

Som har
Ett strategiskt fokus och vill koppla lönekartläggning till andra HR processer, analysera med urval och spara upp till 97% av arbetstiden.


Analyser av Lika befattningar


Analyser av Likvärdiga befattningar


Diametrala Analyser


Genomför och skriver ut analyser i realtid baserat på regional lönemarknad, prestation, marknadslön för funktion


Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


Tillämpa urvalskriterier (automatiserat)


Strategisk Analys av grupper och befattningar på individnivå med automatisk populering av tabeller


Över 75 analysmetoder med diagram och skriftliga analyser

Pro

Företag med
>250 anställda

Som vill
analysera nyckeltal över tid och få förslag på aktiva åtgärder för att stänga ev. lönegap


Nyckeltalsanalyser – mäter och analyserar förändring över tid


Kraftfulla diagram och tabeller som driver rätt aktiviteter


Kommunikationsförslag inkl. aktiva åtgärder


Komplett infographicslösning för lönegap (grundlön samt bonus)

+700

Systemanvändare

+600000

Antal individer som lönekartläggs genom PIHR PAY EQUALITY per år

~95%

Genomsnittlig besparingstid

Vad säger våra kunder

Lokal kunskap, medett globalt fotavtryck

PIHR är experter på lokala länders jämställdhets- och lönekartläggningskrav. Vi är Europas enda mjukvaruleverantör som kan hjälpa våra kunder att globalt uppfylla sina åtaganden inom jämställdhetsområdet.