PIHR Expanderar till Storbritannien

PIHR Expanderar till Storbritannien

Öppnar kontor i London drivet av stark efterfrågan. PIHR har under november expanderat sin verksamhet till Storbritannien och öppnat ett kontor i London. Vi har under de senaste året sett en ökad internationell efterfrågan runt Equal Pay från våra svenska internationella kunder, samt från de globala bolag vi arbetar med i Norden. Genom att kunna erbjuda Europas effektivaste lönekartläggningsmjukvara, kopplat till expertrådgivning inom jämställdhetsområdet står vi väl rustade att fortsätta vårt...

PIHR lanserar ny webb

PIHR lanserar ny webb

Idag lanserar vi på PIHR vår nya webbplats pihr.se! I samband med PIHRs tranformationsresa från ett renodlat konsultbolag till ett innovativt HR-Tech bolag lanserar vi vår nya webb pihr.se. Webben fokuserar på våra två affärsområden PIHR PAY EQUALITY och PIHR ANALYTICS. Inom våra affärsområden erbjuder vi idag Europas Effektivaste Lönekartläggningsmjukvara i kombination med databaserad expertrådgivning kopplat till er organisation och strategi. Under 2017 har kraven på hur svenska...

PIHR släpper PIHR PAY EQUALITY version 3.0

PIHR släpper PIHR PAY EQUALITY version 3.0

Versionsuppdateringen är den mest omfattande vi genomfört sedan lanseringen av mjukvaran och innehåller följande: Buggfixar Förbättrad importfunktionalitet Diagram tillhörande nytt analysområde – Diametrala Analyser* Nya introduktionstexter och översiktstabeller i både Compliance- och de Strategiska rapporterna Uppdaterade textflöden i både Compliance- och de Strategiska rapporterna Flera nya diagram i den Strategiska versionen som ytterligare stärker upp arbetet med...

Färre kvinnor på ledningsnivå

Färre kvinnor på ledningsnivå

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper släpar efter. I styrelserna är andelen 31 %, men i bolagsledningarna innehas enbart 22 % av posterna av en kvinna. Att andelen kvinnor generellt är högre i styrelserna än i ledningsgrupperna handlar förmodligen om att debatten har fokuserat kring styrelseposterna. Det är möjligt att kvinnliga styrelseledamöter har ökat på bekostnad av ledningsgrupperna. Vi på Performing Ideas HR menar på att fler kvinnor behöver inta ledande befattningar för att...

Audi förstår grejen!

Audi förstår grejen!

Audi visar att de tar jämställdhetsfrågan på allvar. Under Super Bowl finalen 2017 visades reklamfilmen DriveProgress Big Game Commercial – “Daughter”som beräknas kosta över 60 miljoner kronor. Hur vill du att framtiden på ert bolag ska se ut? Allt fler företag visar på ett aktivt jämställdhetsarbete. En del av arbetet handlar om att tillämpa könsneutral och jämställd lönesättning. För företag som vill arbeta med jämställd lönesättning är vi på PIHR den främsta...

Däckia & Pirelli väljer PIHR PAY EQUALITY

Däckia & Pirelli väljer PIHR PAY EQUALITY

Däckservicekedjan och däcktillverkaren Däckia och Pirelli är två nya klienter som väljer att arbeta i PIHR PAY EQUALITY. Bolagen satsar på att aktivt arbeta för jämställda löner genom att ta fram lönekartläggningsrapporter med hjälp av mjukvaran.      

Är du som arbetsgivare uppdaterad om förändringarna i Diskrimineringslagen?

Från och med den 1 januari 2017 ställs större krav på att arbetsgivare aktivt ska arbeta mot diskriminering. Förändringarna i Diskrimineringslagen innebär tydligare riktlinjer kring lönekartläggningsarbetet samt att arbetsgivare har en skyldighet att årligen vidta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främjar likabehandling. Kort om förändringarna kring Lönekartläggning Alla arbetsgivare ska genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda...

Succéartat mottagande för PIHRs lönekartläggningsmjukvara

 Över 25 tecknade licenser på 12 veckor! Performing Ideas HRs lönekartläggningsmjukvara PIHR PAY EQUALITY lanserades officiellt den 1 Oktober i år. Mottagandet på marknaden har varit fantastiskt och vi har redan tecknat över 25 licenser med några av Sveriges största och mest etablerade företag. När vi påbörjade utvecklingen av mjukvaran utgick vi ifrån vår expertis inom lönekartläggningsområdet och ville upplåta vår ”Best-Practice” kunskap till våra klienter. Ett stort antal mål...

PIHR genomför lönekartläggningsutbildningar i samarbete med Blendow Institute som är en del av Blendow Group

I samband med förändringarna i Diskrimineringslagen (2008:567) som träder i kraft 1 januari 2017 ser både Blendow Intstitute och PIHR ett ökat intresse från företag kring lönekartläggningsområdet. Blendow Institute är ett av Sveriges ledande företag inom juridisk kompetensförsörjning och vänder sig i huvudsak till jurister och beslutsfattare som har behov av att hålla sig uppdaterade med juridisk information. Blendow Institute bedriver Sveriges största privata...

Performing Ideas HRs klient Kungsleden vinner pris för börsens mest jämställda bolag

Fastighetsbolaget Kungsleden har utsetts till börsens mest jämställda bolag av jämställdhetsstiftelsen AllBright. På andra respektive tredje plats kom spelbolaget NetEnt och telekomjätten Tele2. Under AllBrightdagen delas ett pris ut till det börsnoterade bolag som gått i bräschen för jämställdhet under det gångna året. Processen inför AllBrightpriset har bestått av enkätundersökningar bland de 32 nominerade bolagen där jämställdhetsarbetet har utvärderats av samtliga...