Idag lyfter vi fram Sveriges mest jämställda hotellkedja – Nordic Choice Hotels!

PIHR + Nordic Choice Hotels = Jämställdhet 

Idag, på internationella kvinnodagen, väljer vi att lyfta fram vårt långvariga samarbete med en av våra favoritklienter – Nordic Choice Hotels! Med jämställdhet som en av grundvärderingarna och 65 % kvinnliga chefer är Nordic Choice Hotels ett företag som verkligen lever som de lär. PIHR är oerhört stolta över att få vara den externa partner som säkerställer att Nordic Choice Hotels är hotellkedjan med Sveriges mest jämställda löner. Läs mer om samarbetet i PIHRs case-study: PIHR_Nordic Choice Hotels_Case

PIHR lanserar ytterligare licensalternativ

PIHR lanserar ytterligare licensalternativ

– PRO skapar förutsättningar att mäta förändring över tid och visuellt arbeta med lönegap

PIHR befäster sin position som leverantör av Europas effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Vid årsskiftet lanserades ytterligare ett licensalternativ inom PIHR PAY EQUALITY. Vi är stolta över att fortsätta vår resa i att göra Europa mer jämställt genom teknik.

PRO-licensen lyfter mjukvaran ytterligare en nivå och möjliggör för användare att mäta och analysera förändring över tid. Med sin inbyggda infographicslösning kan företag snabbt få en överblick över sitt lönegap, mjukvaran stöttar även användare i att ge förslag på aktiva åtgärder och tar automatiskt fram kommunikationsmaterial. Utöver detta uppfyller PRO-licensen lagkravet i flera europeiska länder.

Kontakta oss idag för mer information eller boka en demo av licensalternativet via https://pihr.se

PIHR får nya delägare

PIHR får nya delägare

Strategisk rekrytering för internationell expansion

Stockholm 2017-01-18

PIHR:s kraftiga tillväxt fortsätter. Vår expansion ut i Europa har börjat. För att nå framgång i denna viktiga fas har PIHR fått två nya delägare, Ulrika Cato och Magnus Flink.

Ulrika Cato har arbetat hos PIHR sedan 2014, hon är ansvarig för Operations & Advisory inom PIHR och del i företagets ledningsgrupp.

PIHR är också stolta och glada över att Magnus Flink valt att komma tillbaka till bolaget för att ansluta till företagets ledningsgrupp och anta rollen som Head of Expansion. Magnus kommer närmast från det globala konsultföretaget Hay Group (numera Korn Ferry Hay Group) där han innehaft en nordisk roll som Sr. Konsult.

PIHR Expanderar till Storbritannien

PIHR Expanderar till Storbritannien

Öppnar kontor i London drivet av stark efterfrågan.

PIHR har under november expanderat sin verksamhet till Storbritannien och öppnat ett kontor i London. Vi har under de senaste året sett en ökad internationell efterfrågan runt Equal Pay från våra svenska internationella kunder, samt från de globala bolag vi arbetar med i Norden. Genom att kunna erbjuda Europas effektivaste lönekartläggningsmjukvara, kopplat till expertrådgivning inom jämställdhetsområdet står vi väl rustade att fortsätta vårt arbete med att varje dag bidra till att göra Europa mer jämställt. Våra planer är att under 2018 öppna kontor och verksamhet i både Norge och Tyskland. Besök vår engelska sajt pihr.co.uk för mer information.

PIHR lanserar ny webb

PIHR lanserar ny webb

Idag lanserar vi på PIHR vår nya webbplats pihr.se!

I samband med PIHRs tranformationsresa från ett renodlat konsultbolag till ett innovativt HR-Tech bolag lanserar vi vår nya webb pihr.se. Webben fokuserar på våra två affärsområden PIHR PAY EQUALITY och PIHR ANALYTICS.
Inom våra affärsområden erbjuder vi idag Europas Effektivaste Lönekartläggningsmjukvara i kombination med databaserad expertrådgivning kopplat till er organisation och strategi.

Under 2017 har kraven på hur svenska bolag ska bedriva det interna jämställdhetsarbetet ökat, vilket numera innebär att bolag ska genomföra jämställdhetslönekartläggning på årlig basis. I takt med att jämställdhetsarbetet ökar behöver både kunskapen och verktygen för att företag självständigt ska kunna bedriva jämställdhetsarbete finnas på plats. PIHR erbjuder en helhetslösning med digitala verktyg samt med stöd från våra expertkonsulter som möjliggör och internaliserar effektiva lönekartläggningsprojekt.

Vår lönekartläggningsmjukvara har varit en succé! Från lanseringen för drygt ett år sedan har vi idag 304 systemanvändare av vår lönekartläggningsmjukvara PIHR PAY EQUALITY. Mjukvaran förenklar rapportframtagandet och bidrar till att våra kunder blir självgående i det årliga lönekartläggningsarbetet.

För att möta upp det behov som finns inom jämställdhetsområdet i Europa kommer PIHR att expandera sin verksamhet kraftigt under de kommande åren. Vi öppnar i november vårt kontor i London, som följs av ett kontor i Oslo under första kvartalet 2018. Under det fjärde kvartalet 2018 expanderar vi till Tyskland.

Vi på PIHR vill vara med och bidra till ett mer jämställt Europa! Läs mer om vårt erbjudande på vår nya webb. Effektivisera och kvalitetssäkra ert jämställdhetsarbete genom att låta oss på PIHR bli en del av er HR-avdelnings digitaliseringsresa!

PIHR släpper PIHR PAY EQUALITY version 3.0

PIHR släpper PIHR PAY EQUALITY version 3.0

Versionsuppdateringen är den mest omfattande vi genomfört sedan lanseringen av mjukvaran och innehåller följande:

  • Buggfixar
  • Förbättrad importfunktionalitet
  • Diagram tillhörande nytt analysområde – Diametrala Analyser*
  • Nya introduktionstexter och översiktstabeller i både Compliance- och de Strategiska rapporterna
  • Uppdaterade textflöden i både Compliance- och de Strategiska rapporterna
  • Flera nya diagram i den Strategiska versionen som ytterligare stärker upp arbetet med lönekartläggning
  • De nya diagrammen adderar ett mervärde för de som vill analysera och arbeta med den interna lönestrukturen oaktat jämställdhet

 

PIHR PAY EQUALITY version 3.0 är nu tillgänglig för samtliga licensinnehavare. PIHR fortsätter löpande att utveckla mjukvaran och nästa uppdatering beräknas ske under det andra kvartalet 2017.

För er som inte använder PIHR PAY EQUALITY idag får gärna kontakta oss vid frågor rörande mjukvaran eller det nya lagkravet.

*Det nya lagkravet som trädde i kraft 1 januari 2017 inkluderar ett ”skall” krav avseende ”Diametrala analyser”. Detta innebär att eventuella kvinnodominerade befattningar inom företaget som har en lägre lön, trots högre krav i arbetet behöver analyseras mot var och en av de icke-kvinnodominerade befattningarna med en högre lön och lägre krav i arbetet.