Idag lyfter vi fram Sveriges mest jämställda hotellkedja – Nordic Choice Hotels!

PIHR + Nordic Choice Hotels = Jämställdhet  Idag, på internationella kvinnodagen, väljer vi att lyfta fram vårt långvariga samarbete med en av våra favoritklienter – Nordic Choice Hotels! Med jämställdhet som en av grundvärderingarna och 65 % kvinnliga chefer är Nordic Choice Hotels ett företag som verkligen lever som de lär. PIHR är oerhört stolta över att få vara den externa partner som säkerställer att Nordic Choice Hotels är hotellkedjan med Sveriges mest jämställda löner. Läs mer om...

PIHR lanserar ytterligare licensalternativ

PIHR lanserar ytterligare licensalternativ

- PRO skapar förutsättningar att mäta förändring över tid och visuellt arbeta med lönegap PIHR befäster sin position som leverantör av Europas effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Vid årsskiftet lanserades ytterligare ett licensalternativ inom PIHR PAY EQUALITY. Vi är stolta över att fortsätta vår resa i att göra Europa mer jämställt genom teknik. PRO-licensen lyfter mjukvaran ytterligare en nivå och möjliggör för användare att mäta och analysera förändring över tid. Med sin inbyggda...

PIHR får nya delägare

PIHR får nya delägare

Strategisk rekrytering för internationell expansion Stockholm 2017-01-18 PIHR:s kraftiga tillväxt fortsätter. Vår expansion ut i Europa har börjat. För att nå framgång i denna viktiga fas har PIHR fått två nya delägare, Ulrika Cato och Magnus Flink. Ulrika Cato har arbetat hos PIHR sedan 2014, hon är ansvarig för Operations & Advisory inom PIHR och del i företagets ledningsgrupp. PIHR är också stolta och glada över att Magnus Flink valt att komma tillbaka till bolaget för att ansluta till...

PIHR Expanderar till Storbritannien

PIHR Expanderar till Storbritannien

Öppnar kontor i London drivet av stark efterfrågan. PIHR har under november expanderat sin verksamhet till Storbritannien och öppnat ett kontor i London. Vi har under de senaste året sett en ökad internationell efterfrågan runt Equal Pay från våra svenska internationella kunder, samt från de globala bolag vi arbetar med i Norden. Genom att kunna erbjuda Europas effektivaste lönekartläggningsmjukvara, kopplat till expertrådgivning inom jämställdhetsområdet står vi väl rustade att fortsätta vårt...

PIHR lanserar ny webb

PIHR lanserar ny webb

Idag lanserar vi på PIHR vår nya webbplats pihr.se! I samband med PIHRs tranformationsresa från ett renodlat konsultbolag till ett innovativt HR-Tech bolag lanserar vi vår nya webb pihr.se. Webben fokuserar på våra två affärsområden PIHR PAY EQUALITY och PIHR ANALYTICS. Inom våra affärsområden erbjuder vi idag Europas Effektivaste Lönekartläggningsmjukvara i kombination med databaserad expertrådgivning kopplat till er organisation och strategi. Under 2017 har kraven på hur svenska...

PIHR släpper PIHR PAY EQUALITY version 3.0

PIHR släpper PIHR PAY EQUALITY version 3.0

Versionsuppdateringen är den mest omfattande vi genomfört sedan lanseringen av mjukvaran och innehåller följande: Buggfixar Förbättrad importfunktionalitet Diagram tillhörande nytt analysområde – Diametrala Analyser* Nya introduktionstexter och översiktstabeller i både Compliance- och de Strategiska rapporterna Uppdaterade textflöden i både Compliance- och de Strategiska rapporterna Flera nya diagram i den Strategiska versionen som ytterligare stärker upp arbetet med...

Färre kvinnor på ledningsnivå

Färre kvinnor på ledningsnivå

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper släpar efter. I styrelserna är andelen 31 %, men i bolagsledningarna innehas enbart 22 % av posterna av en kvinna. Att andelen kvinnor generellt är högre i styrelserna än i ledningsgrupperna handlar förmodligen om att debatten har fokuserat kring styrelseposterna. Det är möjligt att kvinnliga styrelseledamöter har ökat på bekostnad av ledningsgrupperna. Vi på Performing Ideas HR menar på att fler kvinnor behöver inta ledande befattningar för att...

Audi förstår grejen!

Audi förstår grejen!

Audi visar att de tar jämställdhetsfrågan på allvar. Under Super Bowl finalen 2017 visades reklamfilmen DriveProgress Big Game Commercial – “Daughter”som beräknas kosta över 60 miljoner kronor. Hur vill du att framtiden på ert bolag ska se ut? Allt fler företag visar på ett aktivt jämställdhetsarbete. En del av arbetet handlar om att tillämpa könsneutral och jämställd lönesättning. För företag som vill arbeta med jämställd lönesättning är vi på PIHR den främsta...

Däckia & Pirelli väljer PIHR PAY EQUALITY

Däckia & Pirelli väljer PIHR PAY EQUALITY

Däckservicekedjan och däcktillverkaren Däckia och Pirelli är två nya klienter som väljer att arbeta i PIHR PAY EQUALITY. Bolagen satsar på att aktivt arbeta för jämställda löner genom att ta fram lönekartläggningsrapporter med hjälp av mjukvaran.      

Är du som arbetsgivare uppdaterad om förändringarna i Diskrimineringslagen?

Från och med den 1 januari 2017 ställs större krav på att arbetsgivare aktivt ska arbeta mot diskriminering. Förändringarna i Diskrimineringslagen innebär tydligare riktlinjer kring lönekartläggningsarbetet samt att arbetsgivare har en skyldighet att årligen vidta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främjar likabehandling. Kort om förändringarna kring Lönekartläggning Alla arbetsgivare ska genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda...