Den 1 januari 2020 skärpte Norge lagkravet kring rapportering om jämställdhet

Genom vår unika digitala lönekartläggningstjänst – PIHR PAY EQUALITY möter vi det nya lagkravet i Norge. Som enda företag i världen kan vi erbjuda en unik global tjänst för att digitalisera hela företagets lönekartläggningsprocess. Vi kan därför snabbt och effektivt hjälpa befintliga kunder och parter som berörs av det skärpta norska lagkravet.

Från och med i år måste osakliga skillnader i lön och andra anställnings-villkor mellan kvinnor och män redovisas.

De nya kraven berör norska företag med fler än 50 anställda. Företag med 20 till 50 anställda måste presentera informationen om det efterfrågas.

Det är inte bara lönestatistik för lika och likvärdiga befattningar mellan könen som måste redovisas.

Rapporteringen skall också visa var i företagshierarkin män respektive kvinnor befinner sig. Kartläggningen ska också innehålla en översikt över fördelningen av föräldraledighet, deltidsarbete samt ofrivillig deltid mellan könen.

Genom att använda vår digitala lönekartläggningstjänst eller ta hjälp av våra expertkonsulter så kan PIHR omgående hjälpa er att uppfylla lagkravet.