Hur kan vi hjälpa till?

Arbete med jämställdhet

PIHR är ett svenskt HR-tech och konsultbolag som tror på att framtiden är jämställd och arbetar för att varje dag stötta våra klienter i deras jämställdhetsarbete. Tillsammans med vår expertkonsulter och effektiva digitala lösningar öppnar vi upp möjligheten för våra klienter att aktivt arbeta med jämställd lönesättning och få insikt i den interna lönestrukturen.

Lönekartläggning – arbete & analys

För stöd i det årliga lönekartläggningsarbetet erbjuder vi olika alternativa lösningar som kan anpassas efter er organisations behov. Vi erbjuder både konsultstöd i hela alternativt delar av lönekartläggningsprocessen samt vår mjukvara PIHR PAY EQUALITY som effektivt genererar uträkningar, skriftliga analyser och hela rapporter baserat på den befintliga organisationsstrukturen. Se nedan vad våra olika licensalternativ för PIHR PAY EQUALITY innebär.

Basic

Företag med
10-250 anställda

som vill
Uppfylla lagkrav och aktivt arbeta med jämställdhet

Analyser av lika befattningar

Analyser av likvärdiga befattningar

Diametrala analyser

Genomför och skriver ut analyser i realtid

Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick

Tillämpa urvalskriterier (bas)

Advanced

Företag med
>100 anställda

som har
ett strategiskt fokus och vill koppla lönekartläggning till andra HR-processer 

Analyser av lika befattningar

Analyser av likvärdiga befattningar

Diametrala analyser

Genomför och skriver ut analyser i realtid

Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick

Tillämpa urvalskriterier (avancerad)

Strategisk analys av grupper och befattningar

Över 50 analysmetoder med diagram och skriftliga analyser

Pro

Företag med
>250 anställda

som vill
analysera nyckeltal över tid och få förslag på aktiva åtgärder för att stänga ev. lönegap

Nyckeltalsanalyser – mäter och analyserar förändring över tid

Kraftfulla diagram och tabeller som driver rätt aktiviteter

Kommunikationsförslag inkl. aktiva åtgärder

Komplett infographicslösning för lönegap (grundlön samt bonus)

Boka en visning av vår digitala lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.