Det mångåriga samarbetet med PIHR hjälper Nordic Choice Hotels att nå jämställdhet, som är en av grundvärderingarna i företagskulturen

Lagkraven har skärpts vad gäller lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner, och ses nog fortfarande av många företag som en börda. Men det är inget bekymmer för hotellkoncernen Nordic Choice Hotels, som genom sitt samarbete med PIHR säkerställer en jämställd lönesättning på alla sina hotell och i hela koncernen.

– Det viktigaste är att jag har fått hjälp att säkerställa att alla hotell följer lagkraven och är compliant. Genom att vi investerar i experthjälp blir det på riktigt och inte bara ett dokument som man tvingas göra en gång per år. Med PIHR vet vi att vi jobbar på ett professionellt sätt och by the book, det får mig att sova gott om natten, säger Ann Ekengren, People & Culture Manager på Nordic Choice Hotels i Sverige och Finland och en drivande kraft bakom hotellkedjans strukturerade arbete med jämställda löner.

 

Långsiktigt samarbete

PIHR hade redan samarbetat i 6 år med några av Nordic Choice-hotellen kring deras lönekartläggning, men 2015 bestämde Ann Ekengren att det var dags att ta ett strukturerat grepp för att både kunna skapa jämställda löner och göra lönekartläggningen effektivare.

– När jag kom in var det vissa hotell som jobbade bra med jämställda löner, andra hade inte riktigt koll och några gjorde det nog i ärlighetens namn inte alls. Så vi gjorde en nationell upphandling där PIHR var en av aktörerna. Jag fick väldigt stort förtroende för PIHR direkt och vi lyckades hitta ett samarbetssätt och en prismodell som kändes väldigt bra för båda parter, säger Ann Ekengren.

Magnus Drogell, VD på PIHR, ser också tydliga resultat i och med att de följt Nordic Choice ett antal år.

– Vi ser en positiv förbättring över tid, och det visar hur viktigt det är att arbeta strukturerat och långsiktigt med lönekartläggning för att få en hållbar förändring. Det är också tydligt att jämställdhet är en nyckelfråga för Nordic Choice i Sverige och Norden, att de verkligen brinner för det oavsett lagkrav, säger Magnus Drogell.

Att jämställdhet är så viktigt för Nordic Choice Hotels handlar både om värderingar och lönsamhet, förklarar Ann Ekengren:

– Forskningen visar att jämställda bolag är mer framgångsrika. Dessutom är det en stark del i vår kultur och vision, ”med energi, mod och begeistring skapar vi en bättre värld”. Det ska vi uppfylla i allt vi gör, då måste vi också jobba med de här frågorna.

 

En strukturerad process

PIHRs konsulter projektleder hela lönekartläggningsarbetet, där första steget är att göra en gruppindelning av olika befattningar. Sedan analyserar de resultatet och stämmer av eventuella tveksamma löneskillnader med varje hotellchef. Arbetet görs i nära samarbete med respektive hotell och resulterar i att varje hotell tar fram en handlingsplan för att åtgärda eventuella oskäliga löneskillnader. Sedan sammanställer PIHR resultatet på koncernnivå för att få en jämförelse över hela kedjan och olika orter.

Det målmedvetna arbetet med jämställd lönesättning blir aldrig färdigt, men det blir allt bättre från grunden. Bland annat för att hotellcheferna med hjälp av PIHR också får utbildning i lönesättning och hur de ska tänka.

– PIHR är väldigt duktiga på att förenkla det här ganska komplexa området. De lyckas förklara pedagogiskt även för personer som inte jobbar med löner eller HR, det tycker jag är extra värdefullt när de ska ha kontakten med våra hotell och medarbetarna där, säger Ann Ekengren.

 

Mer tid till kärnverksamheten

Alla hotellchefer var inte helt med från början och tyckte att de kunde göra lönekartläggningen själva, men de har snabbt ändrat sig då stödet från PIHR hjälper till att avlasta dem och ge mer tid till kärnverksamheten.

– Nu tycker de att det fungerar superbra och förstår vinningen i att ha en expert som gör arbetet mycket snabbare och smidigare, så att vi kan fokusera på det vi ska göra –leverera fantastiska gästupplevelser. Att sitta vid en dator och analysera lönebildning är kanske inte det en hotelldirektör är bäst på. Vi är supernöjda med samarbetet och överblicken vi får, som ger oss trygghet i att vi gör rätt både mot lagkraven och våra medarbetare.