Öppnar kontor i London drivet av stark efterfrågan.

PIHR har under november expanderat sin verksamhet till Storbritannien och öppnat ett kontor i London. Vi har under de senaste året sett en ökad internationell efterfrågan runt Equal Pay från våra svenska internationella kunder, samt från de globala bolag vi arbetar med i Norden. Genom att kunna erbjuda Europas effektivaste lönekartläggningsmjukvara, kopplat till expertrådgivning inom jämställdhetsområdet står vi väl rustade att fortsätta vårt arbete med att varje dag bidra till att göra Europa mer jämställt. Våra planer är att under 2018 öppna kontor och verksamhet i både Norge och Tyskland.