Alla arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning med syfte att se till att arbetsplatsens löner är jämställda. Med vad ingår egentligen i en lönekartläggning? Och hur uppfyller man lagkravet? Här guidar vi dig genom de viktigaste delarna.

 

Vad säger lagen?

Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Detta regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och kapitlet om Aktiva Åtgärder som innebär att arbetsgivare ska arbeta proaktivt mot diskriminering. I detta krav ingår det att alla företag ska upprätta en årlig lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Har företaget 10 eller fler anställda ska dessutom en skriftlig dokumentation av lönekartläggningen göras.

 

Vad händer om man inte gör en lönekartläggning?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Följden blir därmed att ärendet anmäls till Nämnden mot diskriminering som i sin tur kan utdöma vite.

 

Vad ingår i en lönekartläggning?

För att uppfylla lagkravet ska du som arbetsgivaren bedöma om identifierade löneskillnader mellan kvinnor och män som har ett direkt eller indirekt samband med kön. För att kunna göra den bedömningen behöver du både göra en kartläggning och en analys.

Det som ska ingå är en genomgång av bestämmelser och praxis om löner samt kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män med lika och likvärdiga arbeten. För att komma fram till vilka befattningar som ska betraktas som lika och likvärdiga brukar en arbetsvärdering hjälpa till.

 

Vilka ska omfattas av lönekartläggningen?

Lönekartläggningen och analysen ska omfatta alla anställda på företaget, oavsett anställningsform. Det innebär att chefer, ledning, visstidsanställda och vikarier omfattas av lönekartläggningen. Även föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga medarbetare ska ingå i lönekartläggningen.

Lönekartläggningen baseras på heltidslöner och för att lönerna ska vara jämförbara räknas deltidslöner upp till heltidslöner. Fasta lönetillägg ska också räknas med, medan eventuell bonus och provision exkluderas.

 

Vad ska ingå i dokumentationen?

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.

Dokumentationen ska innehålla:

  • Redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
  • Redovisning av kartläggningen och analysens resultat
  • Redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda identifierade löneskillnader.
  • Kostnadsberäkningar och en tidsplanering för de lönejusteringar som ska genomföras.

 

Hur förenklar jag min lönekartläggning?

Många arbetsgivare upplever lönekartläggning som något komplext och tidskrävande. Men det behöver det inte vara! PIHR har tagit fram ett digitalt verktyg som gör processen både enkel och effektiv, och sparar dig upp till 95% av tiden det skulle ta att göra en manuell lönekartläggning. Här kan du läsa mer om vårt verktyg och hur vi kan hjälpa er uppnå jämställda löner på arbetsplatsen.

 

Boka en kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna hur verktyget fungerar. Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss så snart som möjligt.